Collectieve inkoopactie!! Buurtactie Arnhem west

Of je nu in Heijenoord, Lombok of Klingelbeek woont, we krijgen allemaal te maken met het veranderende klimaat. Hoosbuien zorgen voor grote en snelle afspoeling, wat tot veel problemen kan leiden in de lagere delen van Arnhem West. Hitte in de zomer leidt tot vermindering van wooncomfort en het functioneren van mensen of brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

Ogenschijnlijk lijkt Arnhem West groen. Maar als je goed kijkt zijn grote delen van deze wijk verhard: straten, trottoirs, terrassen, daken van huizen en schuren. Deze grote verharde oppervlakken veroorzaken wateroverlast tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen.

Daarom is het tijd om in actie te komen en de wijk weerbaar te maken tegen de verandering, oftewel: klimaatadaptief. Dit is goed mogelijk door het ontstenen en vergroenen van verharde gebieden.

Dat willen we doen door de buurtactie: Groene Daken Arnhem West. Een collectieve inkoopactie waarbij bewoners uitgebreide informatie krijgen over de vele voordelen en mogelijkheden op allerlei soorten daken. Met de mogelijkheid om op afspraak een reeds aangelegd dak te bekijken, een gratis huisbezoek waarbij uw specifieke dak wordt bekeken en daarna gezamenlijke inkoop en realisatie van de groene (schuur)daken. Gezamenlijk inkopen levert een prijsvoordeel op

Hoewel een schuurdak vaak niet groot is, draagt het vergroenen ervan zeker bij aan het verminderen van de wateroverlast en hittestress, ook als het om enkele vierkante meters gaat. En zeker als ook de tuinen ontsteend worden (zie www.arnhemtuiniert.nl) en veel buurtbewoners mee doen.

‘Kom in actie, vergroen je schuurdak’

Een groen sedumdak is al te realiseren vanaf €47,50/m2. De actie duurt nog tot ver in 2019. Dus: kom in actie, vergroen ook je schuurdak en maak je buren enthousiast om mee te doen!

Een groot succes was het, de kijk- en informatiedag op 10 november. Vele bewoners meldden zich aan voor een groendak. Ook u kunt nog meedoen

Groendak zien, krijgen of andere vragen? Mail naar info@meergroenedaken.nl

© studio ZOO - All rights reserved